Prawo kontraktowe

 

Umowa o sprzedaży, umowa o określoną pracę, umowa o dzieło – konieczna jest dokładna wiedza o tym, jakie prawa i jakie obowiązki się z tego wywodzą, zwłaszcza, jeśli pojawiają się problemy 

Prawo kontraktowe

W życiu codziennym zawiera się wiele umów. Obojętnie czy jest to nowa umowa o telefon komórkowy, czy zakup nowej nieruchomości lub zaangażowanie rzemieślnika. Z każdej umowy wywodzą się prawa i obowiązki. Ważne jest, aby je znać, zwłaszcza jeśli doszło do komplikacji i sporów, i odpowiedzieć na nie zgodnie z prawem, obronić swoich praw i zapobiec szkodom (złaszcza finansowym).

Kancelaria adwokacka Watzlawik doradza i reprezentuje w sprawach umów sprzedaży, o określoną pracę, o dzieło i wszystkich innych umów. Nasze usługi obejmują w szczególności:

opracowanie umowy

 


kontrola umowy

 


prawo jękojmi za wady

wycofanie się, odszkodowanie, redukcja i inne


przedawnienie

 

ogólne warunki handlowe

 

AGB


doradztwo pozasądowe i reprezentacja przed sądem